Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzyżowie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzyżowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Agata Malec,
adres e-mail – agata.malec@sanepid.gov.pl,
numer telefon – 17 27 61 152

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzyżowie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzyżowie
ul. Słowackiego 8
38-100 Strzyżów

e-mail: psse.strzyzow@sanepid.gov.pl

telefon: 17 27 61 152 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzyżowie znajduję się na trzecim piętrze w budynku ul. Słowackiego 8 w Strzyżowie. Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Słowackiego, przy którym zlokalizowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich oraz winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych (winda posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona jest w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy, oraz panel sterowania posiadający oznaczenia również w języku Braille’a).

Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych – korytarz na trzecim piętrze znajduje się na jednym poziomie.

Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

Na parkingu przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przeznaczone dla klientów Urzędu.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzyżowie nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza.

Inne informacje i oświadczenia

Informujemy, że osoby niedosłyszące mogą kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres: psse.strzyzow@sanepid.gov.pl lub wiadomość poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /pssestrzyzow/SkrytkaESP

Zadaniem koordynatora jest wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Strzyżowie oraz tworzenie otoczenia wspierającego samodzielne funkcjonowanie ludzi.

Dostęp alternatywny

1) Zapewniamy osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby (pracownicy obsługi i administracja) lub
2) wsparcie techniczne, w tym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności PSSE w Strzyżowie - plik pdf

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzyżowie
Data utworzenia:2020-08-26
Data publikacji:2020-08-26
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Ewelina Banaś
Liczba odwiedzin:1966